International Tandem Network

Benvingut/uda a CAT-DEU
Willkommen bei CAT-DEU

 
 CAT-DEU és un fòrum de discussió català-alemany on es troben persones que dominen una de les dues llengües català o alemany, estan aprenent l'altra i volen tenir més detalls sobre els/les participants dels altres països.

CAT-DEU ist ein katalanisch-deutsches Diskussionsforum, in dem sich Leute treffen, die eine der beiden Sprachen Katalanisch und Deutsch beherrschen, die andere Sprache gerade lernen und außerdem mehr über die Teilnehmer/innen aus anderen Ländern wissen wollen.

1. El fòrum - Das Forum

2. Companys/companyes tàndem - Tandempartner/innen

3. Altres serveis de la xarxa - Sonstige Dienste des Netzes

4. Els coordinadors - Die Koordinatoren


1. El fòrum - Das Forum

Per a rebre els missatges del fòrum, has d’enviar el text "subscribe cat-deu" (sense cometes) a l’adreça vinent:

Um die Nachrichten des Forums zu erhalten, mußt Du den Text "subscribe cat-deu" (ohne Anführungsstriche) an die folgende Adresse schicken:

majordomo@ruhr-uni-bochum.de

Per a poder participar en la discussió d'aquest fòrum, l'única cosa que has de fer és enviar els teus missatges a l'adreça del fòrum, i els ordinadors s'encarregaran de distribuir-los automàticament als/a les altres participants.

Um an der Diskussion in diesem Forum teilnehmen zu können, brauchst Du nur Deine Nachrichten an die Forumsadresse zu senden; die Computer übernehmen es dann, sie automatisch an die anderen Teilnehmer/innen weiterzuleiten.

L'adreça del fòrum és: / Die Forumsadresse ist:

cat-deu@ruhr-uni-bochum.de

Per començar et suggerim que, com a nou/nova participant, et presentis als altres escrivint només unes línies en la teva llengua materna o, millor, en totes dues llengües. És possible que, així, ja es posin en contacte amb tu altres participants que, pel fet de tenir interessos comuns als teus, vulguin saber més coses de tu.

Es wäre schön, wenn Du Dich als Neue/r im Forum kurz vorstellen würdest: nur ein paar Zeilen in Deiner Muttersprache oder - besser noch - in beiden Sprachen. Vielleicht setzen sich dann schon andere Teilnehmer/innen mit Dir in Verbindung, die ähnliche Interessen haben wie Du und mehr von Dir wissen wollen.

En aquest fòrum podràs escriure sobre allò que vulguis: podràs demanar i donar informacions, contribuir-hi amb opinions pròpies, explicar experiències personals, etc. Cadascú pot escriure en la seva llengua materna, en l'altra llengua o en totes dues. El més important és que el nombre de contribucions sigui aproximat en les dues llengües perquè tots/totes tinguin més o menys les mateixes oportunitats de llegir i escriure en la llengua estrangera.

In diesem Forum kannst Du übrigens über alles schreiben: Du kannst um Informationen bitten, selbst Informationen und Meinungen einbringen, du kannst über persönliche Erfahrungen berichten usw. Jede/r kann in seiner Muttersprache schreiben, in der Fremdsprache oder auch in beiden - wichtig ist nur, daß sich die Anzahl der Beiträge in beiden Sprachen ungefähr dieWaage hält, damit alle etwa die gleichen Chancen erhalten, in der Fremdsprache zu lesen und zu schreiben.


2. Companys/companyes tàndem - Tandempartner/innen

En treuràs més profit si estableixes correspondència amb un company/una companya tàndem. (Es parla de tàndem quan dues persones de cultures diferents col.laboren en l'aprenentatge de la llengua del company o de la companya). Entre dos no només podreu tractar temes que no voleu compartir amb tothom, sinó -el que és més important- tindreu l’oportunitat d'ajudar-vos mútuament mitjançant correccions, consells, preguntes, etc.

Noch mehr kannst Du lernen, wenn Du mit einem Tandempartner oder einer Tandempartnerin korrespondierst. (Von Tandem spricht man, wenn zwei Personen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten, um voneinander der Sprache des Partners oder der Partnerin zu lernen.) Zu zweit könnt Ihr nicht nur Themen ansprechen, die Ihr nicht mit allen teilen wollt; wichtiger ist, daß Ihr Euch gegenseitig helfen könnt durch Korrekturen, Hinweise, Fragen usw.

Per tal de poder trobar una parella, has d'escriure un missatge breu al servei d'organització de parelles tàndem: "Fòrum CAT-DEU. Llengua materna: català. Aprenc alemany. Busco company/companya tàndem".

Damit wir Dir eine/n Tandempartner/in vermitteln können, schreib eine kurze Nachricht an die Tandempartner-Vermittlung: "Forum CAT-DEU. Erstsprache: Deutsch. Ich lerne Katalanisch. Suche Tandempartner/in".

L'adreça del servei de facilitació de parelles és: / Die Adresse der Partnervermittlung ist:

tandem@slf.ruhr-uni-bochum.de

Els professors que vulguin incloure tàndem per correu electrònic en les seves classes de català o d'alemany, hauran de posar-se en contacte amb els dos coordinadors de CAT-DEU (les seves adreces es poden trobar al final d'aquest text).

Lehrer/innen, die E-Mail-Tandem in Ihren Katalanisch- bzw. Deutschunterricht einbauen wollen, sollten mit allen Koordinatoren von CAT-DEU Kontakt aufnehmen (Adressen am Ende dieses Textes).


3. Altres serveis de la xarxa - Sonstige Dienste des Netzes

A la xarxa tenim, com a responsable dels afers administratius, un programa al qual podeu enviar ordres de diversa mena. Però aquestes ordres hauran d'estar ben formulades (una ordre per línia) per a no atabalar el programa. De moment el programa nomes entén i "parla" anglès.

In diesem Netz steht Euch und uns für Verwaltungsaufgaben ein Programm zur Verfügung, dem ihr die verschiedensten Befehle schicken könnt. Damit das Programm nicht verwirrt wird, müssen diese Befehle aber klar formuliert sein (ein Befehl pro Zeile). Zur Zeit versteht und "spricht" das Programm nur Englisch.

L'adreça del programa de servei és: / Die Adresse des Dienstprogramms ist:

majordomo@ruhr-uni-bochum.de

Per exemple, si no voleu rebre més correu de CAT-DEU, li envieu aquesta ordre:

Wenn du zum Beispiel keine Post mehr von CAT-DEU erhalten willst, schickst Du ihm den folgenden Befehl:

unsubscribe cat-deu -per a sortir del fòrum per sempre

Altres ordres importants són: / Andere wichtige Befehle sind:

who cat-deu -per a assabentar-vos del nom d’altres participants en CAT-DEU

help - per a saber més coses sobre les ordres de les que disposa el programa de servei Per a més informació pots dirigir-te al fòrum CAT-DEU o a nosaltres, els moderadors d'aquesta xarxa parcial.

Für weitere Informationen, schreibe an die Koordinatoren von CAT-DEU.

Que t'ho passis bé! Viel Spaß!


4. Els coordinadors - Die Koordinatoren

Maribel Andreu, Universitat Autònoma de Barcelona (PP.CC.): ilfr7@cc.uab.es

Christian Röhl, Ruhr-Universität Bochum (D): Christian.M.Roehl@ruhr-uni-bochum.de


P.S. Trobaràs més informació en general sobre el projecte "Tàndem" aquí: Tandem Server.

P.S. Weitere Informationen über das Tandem-Projekt findest Du hier: Tandem Server.


Última actualització: / Letzte Änderung: 20-III-2000.